ApărareȘtiri

Strategia militară a României 2021-2024, aprobată de Guvern. Apărarea are asigurat un buget de 2% din PIB

Conform Strategiei aprobate de Guvern, anual, minimum 20% din bugetul pentru Apărare va fi alocat pentru înzestrare și modernizare (foto: mapn.ro)

Strategia militară a României – Capacitate defensivă credibilă, pentru o Românie sigură, într-o lume marcată de provocări, a fost aprobată în ședința de guvern de miercuri, 11 august, anunță Ministrul Apărării Naționale prin intermediul unui comunicat de presă.

Documentul reflectă orientările în domeniul securității și apărării ale Alianței Nord-Atlantice și ale Uniunii Europene, luând în considerare riscurile și amenințările de natură militară la adresa României, misiunile Armatei și obiectivele militare naționale prevăzute în Carta albă a apărării”, arată oficialii din Ministerul Apărării Naționale.

Anexa Hotărârii de Guvern cu Strategia Militară a României 2021 –  2024 este disponibilă pentru descărcare în format PDF, în varianta făcută publică de către Guvernul României, la link: STRATEGIA-MILITARA-A-ROMANIEI-2021-2024

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, la ședința de Guvern din 11 august

Conform aceleiași surse, ”Realizarea obiectivelor Strategiei militare pentru perioada 2021 – 2024 asigură îndeplinirea misiunii fundamentale a Armatei României – garantarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței naționale, în baza unei capacități reale de descurajare și de proiecție a forței, integrată flexibil în structurile Alianței Nord-Atlantice și ale Uniunii Europene”.

Totodată, Strategia militară stabilește prioritățile în dezvoltarea capabilităților de apărare ale Armatei, continuând liniile de acțiune ale strategiilor anterioare, în mod corelat cu garanțiile de securitate ce decurg din dubla apartenență a Românei la NATO și UE, precum și din parteneriatele strategice cu alte state.

Minimum 20% din bugetul Apărării, pentru înzestrare și modernizare

”Pentru continuarea programelor de înzestrare esențiale și planurilor de transformare ale structurii de forțe, Strategia militară prezintă conceptele operaționale aplicate pentru finalizarea Programului privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2026 și în perspectivă (Programul Armata 2026), ca primă etapă în derularea Programului Armata 2040. În acest context, alocarea pentru Ministerul Apărării Naționale a minimum 2% din Produsul Intern Brut, din care minimum 20% pentru înzestrare și modernizare, respectiv 2% pentru cercetare, dezvoltare și inovare, va asigura continuarea procesului de transformare și modernizare a Armatei României, precum și îndeplinirea obiectivelor planificate, în concordanță cu misiunile, responsabilitățile și angajamentele asumate România în cadrul organizațiilor internaționale”, se precizază oficial.

Concomitent, noua strategie subliniază necesitatea inovării, adaptării și implementării unor obiective realizabile, destinate configurării structurii de comandă și a structurii de forțe, creșterii capacității de reacție a unităților, digitalizării și utilizării noilor tehnologii, modernizării sistemului de învățământ și al celui medico-militar, precum și adaptării cadrului juridic necesar îndeplinirii misiunilor la pace, criză și război.

Strategia militară a României a fost elaborată de Statul Major al Apărării în baza prevederilor Legii nr. 203/2015 privind planificarea apărării, corespunzător cerințelor Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2020 – 2024 și ale Cartei albe a apărării.