IntelligenceȘtiri

SPP și SIE au primit bani din fondul de rezervă al guvernului

Foto: arq.ro

Bugetele SPP și SIE au fost suplimentate cu sume din fondul de rezervă al guvernului, banii fiind necesari pentru plata salariilor (SPP) sau plata unor drepturi de natură socială (SIE).

Pentru Serviciul de Protecție și Pază, Executivul a alocat 30 de milioane de lei reprezentând credite de angajament și credite bugetare în vederea asigurării necesarului de finanțare de la bugetul de stat pentru plata drepturilor salariale.

Pentru Serviciul de Informații Externe au fost alocați 400 de mii lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare  pentru plata unor drepturi de natură socială (drepturile sociale finanțate de la Capitolul 68.01 ”Asigurări și asistență socială” – Titlul 57 „Asistență socială”),  în lunile noiembrie și decembrie 2023.

”Ținând cont de faptul că drepturile în cauză se achită în prima jumătate a fiecărei luni, pentru îndeplinirea în termenul prevăzut de reglementările în vigoare a tuturor operațiunilor privind deschiderea creditelor bugetare și repartizarea acestora conform normelor în vigoare (elaborarea documentațiilor, exercitarea controlului financiar preventiv propriu și delegat, aprobarea și transmiterea documentelor la Ministerul Finanțelor, efectuarea viramentelor bancare cu respectarea procedurilor de rezervare și recepție ale Sistemului național de raportare Forexebug), este necesară urgentarea demersurilor de asigurare a fondurilor aferente plății acestor drepturi în lunile noiembrie și decembrie ale anului curent”, a argumentat SIE.

Sumele rămase neutilizate se vor restitui la fondul guvernamental de rezervă până la sfârșitul anului.