ApărareȘtiri

Soldele și salariile militarilor și polițiștilor se majorează de la 1 iulie, OUG este în consultare interinstituțională

Foto; Arhiva

Ordonanța de urgență care prevede majorarea (prin actualizare) de la 1 iulie a cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional pentru personalul militar, polițiști și polițiști de penitenciare a fost pusă începând cu 28 iunie în consultare interinstituțională și transparență decizională.

OUG modifică și completează unele acte normative privind salarizarea și drepturile acordate personalului din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Conform ordonanței, ”de la 1 iulie 2022, pentru personalul militar, polițiști și polițiști de penitenciare actualizarea cuantumului soldei de grad / salariului gradului profesional deținut se exceptează de la prevederile aliniatului 5 din OUG 130/2021”.

Aliniatul invocat prevedea: ”În anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții”.

De asemenea, OUG  aflată în circuit arată că: ”personalul din instituțiile de apărare și secuirtate națională care asigură serviciul de luptă permanent, desfășoară activități deosebite sau în situații de urgență i se aplică prevederile aliniatului 3 din OUG 130/2021 ”.

Aliniatul invocat este: ”Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru personalul care ocupă funcțiile prevăzute în anexa 2 la Legea-cadru, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2021”.

Ordonanță care a intrat în consultare mai prevede:

  • Plata majorărilor prevăzute se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3 la sută din suma soldelor de funcție/ salariilor de funcție, soldelor de grad/ salariilor gradului profesional deținut , gradațiilor și soldelor de comandă/ salariilor de comandă, la nivelul ordonatorului principal de credite.
  • indemnizația de delegare sau detașare se acordă în cuantum dublu față de nivelul din HG 714/2018
  • soldații și gradații profesioniști au dreptul la o compensație lunară pentru chirie de până la 50 la sută din solda de funcție, cuantumul concret șe stabilește prin hotârâre de guvern
  • orele suplimentare plătite nu vor depăși 180 anual și 360 în situații deosebite.

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu a vorbit pentru prima dată despre ordonanță în 27 mai.

Atunci, Dîncu  a cerut sprijinul PSD și pentru deblocarea în Parlament a proiectul privind modificarea şi completarea Legii 223 din 2015 privind pensiile militare şi de stat, care este susținut de MApN

„MApN cere sprjinul PSD pentru ca să susţinem  şi instituirea unor măsuri de echilibru pentru pensiile militare.Documentul vizează în primul rând eliminarea discriminărilor. Acest proiect a fost blocat, nu s-a realizat”, preciza ministrul.