ApărareȘtiri

Soldele si salariile de funcție ale personalului din SNAOPSN ”cresc” din iunie la nivelul lui 2022

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, la aniversarea Forțelor pentru Operații Speciale (foto-MApN Oficial)

Soldele și salariile de funcție ale personalului din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională vor ”crește” de la 1 iunie 2023 ”la nivelul celor prevăzute pentru anul 2022”, a anunțat Ministerul Muncii susținând că astfel se urmărește ”eliminarea inechităților salariale, având în vedere că pentru o parte a personalului din Anexa nr. VI a fost deja atins nivelul soldelor și salariilor de funcție prevăzut de Legea-cadru pentru anul 2022, prin adoptarea OUG nr. 168/2022”.

”Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna iunie 2023, soldele de funcție/salariile de funcție ale personalului care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. VI la aceeași lege se stabilesc la nivelul soldelor de funcție/salariilor de funcție prevăzute de această lege pentru anul 2022”, se specifică în OUG care a fost publicat, joi, în Monitorul Oficial.

La stabilirea cuantumului brut al soldelor de funcție/salariilor de funcție/salariilor de bază ale personalului, aferent lunii iunie 2023, se are în vedere această lună, în integralitate.

Guvernul a luat aceastî decizie pentru că a constatat că salarizarea personalului de SNAOPSN ”nu respectă principiile sistemului de salarizare, prevăzute la art. 6 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în mod special, principiul importanței sociale a muncii și principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, astfel încât să fie asigurat necesarul de personal calificat”.

De asemenea, Executivul a constatat ți că există un deficit de personal ”acut” care nu mai poate fi suplinit nici prin recrutare din instituțiile de învățământ proprii, nici prin încadrare din sursă externă, ceea ce duce la vulnerabilizarea SNAOPSN și la riscul ca sarcinile sale instituționale să nu poată fi îndeplinite ”la standarde de performanță reale”.