Apărare

Programul de înzestrare cu drone începe oficial, producția se va face în România

Linie asamblare drone Hermes 900 și Hermes 450 (Elbit Systems)

Programul de înzestrare a armatei române cu drone începe oficial, Hotărârea de Guvern privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente fiind publicată în Monitorul Oficial.

În document se menționează explicit că este ”fundamental”  ca armata să fie dotată cu sisteme de aeronave fără pilot-Unmanned Aircraft Systems/UAS tactic-operative clasa II (UAS-TO) performante pentru care producția de componente să se facă pe teritoriul României, iar integrarea, testarea și mentenanța pe durata ciclului de viață să se facă la operatori economici din industria națională de apărare.

Fondurile se vor asigura în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate  pentru program. La procedura de atribuire pot participa exclusiv operatori economici care au acces la informații clasificate NATO Restricted.

Procedura are ca finalitate atribuirea unui acord-cadru cu durata de cinci ani , interval în care trebuie să fie furnizate minim două UAS-TO și, în funcție de alocările bugetare, maxim 7.

Prin termenul UAS-TO se înțeleg; sisteme UAS tactic-operativ clasa II în varianta terestră și  sisteme UAS tactic-operativ clasa II în varianta navală.

Autoritatea contractantă care va organiza procedura de atribuire este MApN – Direcția generală pentru armamente prin compania națională Romtehnica. Garanția de participare este de 2 la sută din valoarea estimată a primului contract subsecvent.

Procedura de atribuire are o etapă de calificare și selecție a candidaților și o etapă de depunere și evaluare a ofertelor. Criteriul de atribuire a acordului-cadru este ”oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.

Comisia de evaluare va fi formată din reprezentanți ai autorității contractante, structurilor beneficiare din cadrul MApN și Companiei Naționale Romtehnica.