ApărareȘtiri

Peste 20 de tipuri de venituri au fost eliminate din baza de calcul a pensiilor militare

Foto: MApN Oficial

Un număr de 22 de tipuri de venituri au fost eliminate din baza de calcul a pensiilor militare, acestea fiind enumerate în modificările la Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, incluse în legea-carusele pentru modificarea pensiilor de serviciu, care se află în continuare pentru rapoarte și avize la comisiile Camerei Deputaților.

Proiectul de lege, pentru care încă sunt așteptate amendamente din partea coaliției (probabil după 29 mai), a primit doar două avize de la comisii ( politică externă și drepturile omului), favorabile, cu majoritate de voturi și fără amendamente din partea acestora.

Față de proiectul de lege original (cel aprobat de guvernul Ciucă), care conținea 17 categorii de venituri,  în urma dezbaterilor și votului din Senat, din baza de calcul a pensiilor militare au mai fost eliminate încă 5 categorii, între care sporurile și stimulentele acordate în perioada pandemiei de Covid-19.

 • În forma actuală a PLx-244/ 2023, cum este înregistrat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cele 22 de tipuri de venituri care nu se includ în baza de calcul a pensiilor militare sunt:
 1. diurnele de deplasare și de delegare, indemnizațiile de delegare, detașare sau transfer
 2. compensațiile lunare pentru chirie
 3. valoarea financiară a normelor de hrană și a alocațiilor valorice de hrană
 4. contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecție și de lucru, a alimentației de protecție, a medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecție a muncii, precum și a uniformelor obligatorii și a drepturilor de echipament
 5. primele și premiile, cu excepția primelor de clasificare, de specializare și de ambarcare pe timpul cât navele se aflp în baza permanentă.
 6. indemnizațiile de instalare și de mutare, precum și sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului
 7. contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum și a transportului la și de la locul de muncă
 8. plățile compensatorii și ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor d serviciu cu drept de pensie.
 9. compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat
 10. restituri și plăți în drepturi aferente altei perioade de activitate decât cea folosită la stabilirea bazei de calcul
 11. majorările, stimulările financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum și a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat
 12. drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora și drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de gardă de către personalul medico sanitar
 13. sumele încasate în calitate de reprezentanți în AGA, în consiliile de administrație, în comitetele de direcție, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislației în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului sau a entității asimilate acestuia
 14. drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni și operațiuni în afara teritoriului statului român
 15. sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale acordate personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din penitenciare prevăzute în anexele 2 și 3 la Legea -cadru 284/2010
 16. sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale acordate personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din penitenciare prevăzute în anexele 1 și 2 la Legea – cadru 153/2017
 17. alte venituri care, potrivit legislației în vigoare la data plății, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor
 18. sporul acordat în temeiul articolului 7 din Legea 56/2020 (participarea la acțiuni medicale anti-COVID 19)
 19. stimulentul de risc acordat prin OUG 43/2020
 20. stimulentele financiare lunare acordate prin Legea 95/2006
 21. majorarea încasată, potrivit legii, de personalul care nu a beneficiat de zile libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
 22. contravaloarea serviciilor turistice acordată potrivit legii.