ApărareȘtiri

Pensiile militare de stat se vor indexa diferit în 2022

Foto; Arhiva

Pensiile militare de stat de până la 2500 de lei inclusiv, în cuantum brut, se vor indexa cu 10 la sută din oficiu de la 1 ianuarie 2022, în timp ce pensiile militare de stat mai mari de 2500 de lei -în cuantum brut- se vor indexa de anul viitor ”potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare”.

Reglementările sunt cuprinse în Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată sâmbătă în Monitorul Oficial.

Astfel, ”prin derogare de la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, începândvcu 1 ianuarie 2022, pensiile militare de stat ale căror cuantumuri brute aflate în plată la 31 decembrie 2021 sunt de până la 2.500 lei inclusiv se indexează cu 10%, din oficiu”.

De asemenea, OUG prevede că:”începând cu 1 ianuarie 2022, pensiile militare de stat ale căror cuantumuri brute aflate în plată la 31 decembrie 2021 sunt mai mari de 2.500 lei se indexează potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare”.

În OUG se mai prevede că: ”În cazul indexării cuantumurilor pensiilor militare de stat potrivit alin. (1) și (2) pentru pensiile stabilite conform art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 60 alin. (2) și (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător”.

Legea 223 din 2015 privind pensiile militare de stat prevede la articolul 59, aliniatul 1: ”Cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior se indexează, din oficiu, începând cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rată medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la această dată și comunicat de Institutul Național de Statistică””.

În acest an această indexare a pensiilor militare de stat nu s-a produs, în urma efectelor OUG 226 din 30 decembrie 2020, prin care s-a instituit o derogare de la prevederile Legii 223.