ApărareȘtiri

Numărul demisiilor militarilor a crescut alarmant, MApN intervine prin modificarea Statutului cadrelor militare

Foto: mapn..ro - cursul de Combat Life Saver la baza Bemowo Piskie

Peste 2000 de demisii din rândul personalului militar s-au înregistrat în primele trei trimestre ale acestui an, de două ori mai mult față de 2021, conform statisticilor făcute de MApN.

Sistemul a fost părăsit mai ales de militarii tineri, în special de ofițerii ingineri, soldații și gradații profesioniști, care au ales mediul privat, din motive financiare. În același timp, numărul tinerilor care s-au înscris la concursurile de admitere la școlile militare de maiștri militari și subofițeri s-a redus aproape la jumătate în anul 2022 față de 2021 , respectiv de la aproximativ 5.700 la 2.500.

MApN a constatat că există un deficit major în rândul subofițerilor și maiștrilor militari și vrea să îl acopere prin atragerea în această categorie de militari a  soldaților și gradaților profesioniști care au absolvit, cu diplomă de bacalaureat, studii de nivel liceal.

În consecință, MApN a inițiat un proiect de Ordonanță de Urgență, care aduce modificări actualului Statut al cadrelor militare, respectiv Legii 80/1995.

Conform modificărilor propuse, ofițerii în activitate vor putea proveni și dintre ”absolvenți ai anului IV de studii din cadrul instituțiilor civile de învățământ superior cu durata studiilor mai mare de 4 ani, școlarizați pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministełului Afacerilor Interne, în condiții stabilite prin ordin al conducătorului instituției”.

Până acum, la intrarea în activitate a ofițerilor licența era obligatorie.

O  altă modificcare prevede că subofițerii în activitate pot proveni din ”soldați și gradați profesioniști în activitate, în rezervă sau cu statut de rezervist voluntar, absolvenți ai studiilor liceale cu diplomă de bacalaureat sau postliceale ori superioare, corespunzătoare specialităților militare și ai cursului de formare a subofițerilor, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale”.

Articolul în vigoare prevedea ”studii postliceale ori superioare, corespunzătoare specialităților militare și ai cursului de formare a subofițerilor, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale”.

De asemenea, ”persoanele care urmează să devină cadre militare în condițiile art. 36 alin. I lit. a) – c l ) și h), ale art. 38 alin. I lit. a) și d) și ale art. 40 alin. I lit. a) și al), la admiterea într-o instituție de învățământ pentru formarea ofițerilor, a maiștrilor militari sau a subofițerilor în activitate, încheie cu Ministerul Apărării Naționale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor în prima funcție, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.”

”În timp de pace, pentru acordarea gradelor de general de brigadă, general de flotilă aeriană și contraamiral, coloneii și comandorii trebuie să promoveze examenul prevăzut în acest scop, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 55 alin. I și alin. 3”, mai prevede proiectul de OUG.

Alineatul 3 din articolul 55, care apare ca noutate prevede că: ”pentru a fi propuși la înaintarea în grad, la termen, ofițerii în activitate din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul Român de Informații trebuie să fie încadrați/împuterniciți cu cel puțin un an înainte de data la care se fac înaintările în grad în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au”.

Ultima modificare privește micșorarea stagiilor minime de grad pentru maiștrii militari: de la 6 ani la 5 ani pentru maistru militar clasa 1 și de la 7 ani la 6 ani pentru maistru militar clasa 2.