InfrastructurăȘtiri

MT reorganizează Autoritatea Feroviară Română și Autoritatea de Siguranță Feroviară

Ministerul Transporturilor a decis să reorganizeze Autoritatea Feroviară Română (AFER) și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR), în conformitate cu reglementările europene, funcționarea celor două instituții urmând să facă obiectul unei ordonanțe de urgență.

Astfel, AFER, subordonată MT, se va reorganiza prin preluarea activităților și personalului Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR, suplimentar față de activitățile desfășurate în prezent.

ASFR se va reorganiza ”prin transformare prin absorbție”  cu Organismul de Licențe Feroviare Român – OLFR și preluarea din cadrul AFER a activității, structurii de personal și patrimoniului.

În urma reorganizării, ASFR devine autoritate națională de siguranță în domeniul feroviar independentă în ceea ce privește organizarea și procesul decizional de orice operator de transport feroviar, administrator/gestionar de infrastructură feroviară, solicitant sau entitate contractantă care atribuie contracte de servicii publice.

AFER, va deveni și ea independentă și  va funcționa ca organism de evaluare a conformității care va îndeplini atribuțiile de „organism notificat” și „organism desemnat” de către MT, responsabilă cu activitățile de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție.

Prin aceste reorganizări, MT se aliniază la practicile comunitare și elimină ambiguitatea creată de actuala formă de organizare, respectiv de funcționarea unei autorități (de siguranță feroviară-ASFR) în cadrul altei autorități (feroviare-AFER), fiind în același timp independente una de alta și subordonate organizatoric în același timp).

MT susține că noua organizare va duce la o ”activitate mai suplă”, la atragerea unui personal de calitate și la implementarea digitalizării  proceselor de depunere și prelucrare a documentelor care vor sta la baza emiterii documentelor specifice, inclusiv pentru procesul de tarifare.

MT a precizat și că activitățile prestate de către AFER și ASFR nu vor conduce la o creștere a tarifelor pentru activitățile prestate.