InfrastructurăȘtiri

MIPE alocă peste 200 de milioane de euro pentru antreprenoriat social în zonele rurale și urbane

Foto: Arhiva

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) va lansa pe 18 august două apeluri de proiecte dedicate antreprenoriatului social din zonele rurale şi urbane, bugetul total alocat acestor investiţii fiind de 214 milioane de euro, conform unui comunicat al ministerului.

Apelul de proiecte care vizează înfiinţarea de întreprinderi sociale în zonele rurale este finanţat prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021- 2027, iar cel dedicat zonelor urbane, prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021 – 2027.

Apelul de proiecte “Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban” finanţat prin PEO dispune de un buget total de 104,91 milioane euro, din care 12,85 milioane euro sunt dedicate zonelor ITI Valea Jiului, Ţara Făgăraşului, Moţii – Ţara de Piatră şi Delta Dunării.

Printre beneficiarii eligibili se numără entităţi ale economiei sociale, reţele, uniuni, federaţii din sectorul economiei sociale; dar şi de către furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizaţii patronale, asociaţii profesionale, camere de comerţ şi industrie, ONG-uri.

Valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect este de 3 milioane euro, iar în cazul Investiţiilor Teritoriale Integrate (ITI) valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect este de 1,42 milioane de euro.

Potrivit sursei citate, pentru întreprinderile sociale înfiinţate în mediul rural, proiectele vor fi finanţate prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială, cu un buget total de 109,46 milioane de euro.

În cadrul acestui apel de proiecte, valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect este de 3 milioane de euro. Nu vor fi finanţate proiecte a căror valoare a asistenţei financiare nerambursabile este mai mică sau egală cu 201.000 euro.

Activităţile eligibile în cadrul proiectelor sunt cele de formare în competenţe antreprenoriale şi dezvoltarea planurilor de afaceri, tutorat/ mentorat, asistenţă/ consiliere, role models etc, inclusiv prin activarea potenţialului antreprenorial al unor persoane aparţinând grupurilor dezavantajate.