EnergieȘtiri

Min. Energiei: România a atras peste un miliard de euro prin Fondul pentru modernizare

Foto: Arhiva

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a finalizat pe 20 decembrie plata sumei de 1,025 miliarde de euro către România, reprezentând valoarea totală a proiectelor aprobate spre finanţare prin Fondul pentru modernizare, în sesiunea de toamnă a Comitetului pentru Investiţii, a anunţat vineri Ministerul Energiei.

Plăţile au fost efectuate în baza Deciziei Comisiei privind plata veniturilor din Fondul de Modernizare în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului – Al doilea ciclu bianual de plăţi din 2023.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/10012 al Comisiei, Cehia, Estonia, Lituania, Polonia, România şi Slovacia au înaintat  49 de propuneri de investiţii Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi Comitetului pentru Investiţii.

România a înaintat şapte propuneri de investiţii neprioritare şi nouă propuneri de investiţii prioritare, dintre care una privind o plată ulterioară pentru o schemă pentru care a fost plătită o primă sumă de finanţare în temeiul Deciziei Comisiei C(2022) 3496.

Cele două investiţii prioritare pentru care au fost efectuate plăţi sunt: proiect-pilot DigiTEL Green – Reabilitarea staţiei de 220/110/20 kV Mostiştea în concept de staţie digitală şi cu impact redus asupra mediului, beneficiar CNTEE Transelectrica SA, cu o valoare totală de 59,139 milioane de euro, din care 48,340 milioane de euro din Fondul pentru modernizare; Sprijin pentru reducerea consumului de energie prin eficienţă energetică în sectorul transporturilor – material rulant durabil, beneficiar Ministerul Transporturilor, cu o valoare totală a proiectului de 559,593 milioane de euro, din care 470,246 milioane de euro finanţare din Fondul pentru modernizare.

Investiţia neprioritară ”Conductă de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia (acoperind şi alţi consumatori industriali şi casnici)”, propunerea Transgaz, beneficiază de finanţare de 6,826 milioane de euro.

Pentru schema multianuală “Realizare şi modernizare reţea distribuţie energie electrică (DSO)” a fost efectuată plata celei de-a doua tranşe, în valoare de 500 milioane euro.