ApărareȘtiri

MApN și-a ratat aproape toate obiectivele legislative din prima parte a lui 2023

Foto: MApN Facebook Oificial

Ministerul Apărării Naționale a ratat aproape în totalitatea aprobarea în guvern a actelor normative inițiate, având nu mai puțin de nouă restanțe legislative față de obiectivele pe care și le-a propus la începutul lui 2023 în Planul anual de lucru al guvernului.

O monitorizare făcută de guvern pentru prima jumătate a anului arată că MApN nu a reușit să obțină aprobarea guvernului pentru proiecte de legi și hotărâri de Executiv care privesc organizarea ministerului, salarizarea personalului din MApN, condițiile pentru acordarea sporurilor în SNAOPSN, drepturile de transport ale militarilor , dar și pentru două programe de înzestrare a armatei.

Unele din aceste acte normative erau incluse de MApN la categoria prioritare. Conform monitorizării guvernului, proiectele de legi și hotărâri care sunt contabilizate de MApN la ”nerealizate”, sunt:

 • Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale – era planificat pentru aprilie, prioritar
 • Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare -planificat pentru martie, prioritar
 • Proiect de Lege pentru abrogarea Decretului nr. 94/1958 privind organizarea și funcționarea caselor de ajutor reciproc pe lângă unitățile militare din Ministerul Forțelor Armate și unitățile militare și militarizate din Ministerul Afacerilor Interne – panificat pentru mai, neprioritar
 • Proiect de Lege privind salarizarea personalului din Ministerul Apărării Naționale – planificat pentru august, neprioritar
 • Proiect de Lege privind realizarea „Capabilității de luptă contra minelor” aferente programului de înzestrare  -planificat pentru aprilie, prioritar
 • Proiect de Lege privind realizarea „Capabilității de luptă împotriva navelor de suprafață și antisubmarin” aferente programului de înzestrare „Submarin împotriva amenințărilor de suprafață și subacvatice” – planificat pentru aprilie, prioritar
 • Hotărâre a Guvernului privind exercitarea de către România a președinției Comitetului de Coordonare a procesului Reuniunilor Miniștrilor Apărării din Europa de Sud-Est şi a Comitetului Director Politico-Militar al Forței Multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est – planificat pentru martie, neprioritar
 • Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Apărare, ordine publică și securitate națională”-planificat pentru iunie, neprioritar
 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională – planificat pentru iulie, neprioritar

MApN are doar două obiective legislative îndeplinite în prima jumătate a anului, respectiv:

 • Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut de personalul militar, respectiv poliţiștii şi polițiștii de penitenciare.
 • Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Kuweit privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 07 decembrie 2022.

În ceea ce privește cele două programe de înzestrare, „Vânătorul de mine” și „Submarin împotriva amenințărilor de
suprafață și subacvatice”, MApN a solicitat aprobarea prealabilă a Parlamentului în luna aprilie.

Restanțele legislative ale MApN sunt incluse și în forma actualizată a planului de lucru guvernamental pentru semestrul al doilea și ar trebui, teoretic, rezolvate până la finalul anului în curs.

În ansamblu, din cele 198 de proiecte de acte normative introduse în guvern pentru aprobare, doar 80 au trecut de Executiv  și 118 au rămas neaprobate.