ApărareȘtiri

MApN: Am semnat un contract G2G cu KOTRA pentru sisteme MANPAD-Chiron, de aproape 100 de milioane USD

weaponsystems.net/ Korea Defense Blog ( @Copyright lies with original owner)

MApN și agenția guvernamentală sud-coreeană KOTRA au semnat un contract G2G de aproape 100 de milioane de dolari pentru  cumpărarea de sisteme MANPAD-CHIRON, a comunicat ministerul, la solicitarea Umbrela Strategică.

Mai precis, semnatarii contractului sunt MApN, prin Direcția generală pentru armamente, în numele guvernului României și agenția guvernamentală Trade-KOREAN Investment Promotion Agency – KOTRA, în numele guvernului Republicii Coreea, iar valoarea acestuia este 96.517.500,00 USD.

Tranzacția privește un pachet compus din 54 de sisteme de tip MANPAD – CHIRON, rachete aferente sistemelor CHIRON, suport logistic inițial, instruirea personalului, echipamente de sprijin, manuale, documentație și asistență tehnică, a detaliat MApN, pentru Umbrela Strategică.

Întrebat de Umbrela Strategică care a fost baza legală pentru semnarea contractului, MApN a invocat o lege națională și o ordonanță de urgență, dar și două directive europene.

În ceea ce privește legislația națională este vorba de:

  • prevederile art. 5, alin 1, pct. 12) şi 24) coroborate cu cele ale art. 61 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile art. 22 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se stipulează expres faptul că OuG nr. 114/2011 nu se aplică în cazul contractelor atribuite de un guvern unui alt guvern referitoare la furnizarea de produse militare sau produse sensibile.

În privința legislației comunitare, Ministerul Apărării a invocat:

  • -Considerentul 1 din Directiva 2009/81/CE, care prevede că: “Securitatea națională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru, atât în domeniul apărării, cât şi al securităţii”, relevant în ceea ce privește această excludere, deoarece securitatea națională constituie unul dintre motivele pentru care statele membre aleg să aibă în vedere achizițiile publice G2G;
  • Considerentul 30 din Directiva 2009/81/CE, care prevede că: “Având în vedere specificitatea sectorului apărării şi securității, achizițiile de echipamente, precum şi de lucrări şi de servicii efectuate de un guvern de la alt guvern ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive”, caracteristică distinctivă a acestui sector este măsura în care achizițiile publice în materie de apărare şi securitate sunt influențate de securitatea națională care este influențată de necesitatea unei interoperabilități cu aliații; autoritățile contractante pot, în cazuri corespunzător justificate, să decidă să atribuie un contract unui alt guvern, aplicând excluderea prevăzută la articolul 13 litera (f) din Directivă;
  • Comunicarea Comisiei Europene – Orientări privind atribuirea de contracte de către un guvern unui alt guvern în domeniile apărării și securității [articolul 13 litera (f) din Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului] (2016/C 450/01).

În 2022, MApN și-a propus ca, prin intermediul Romtehnica, să dea peste jumătate de miliard de euro pe sisteme portabile de rachete antiaeriene (MANPAD) și a existat un acord prealabil al Parlamentului pentru achiziție. Însă, în cele din urmă, licitația, în care mai rămăsese un singur competitor (francezii de la MBDA) a fost anulată.

Potrivit Direcției generale pentru armamente din MApN, rolul sistemelor MANPAD este acela de a asigurarea Armatei Române cu sisteme sol-aer pentru apărarea antiaeriană nemijlocită a forţelor, mijloacelor şi elementelor de infrastructură împotriva platformelor aeriene care atacă de la înălţimi mici şi foarte mici/razante, în condiții de vizibilitate directă, ziua şi noaptea.