ApărareȘtiri

Majorării salariale în SNAOPSN, soldele de grad și drepturile de echipament se actualizează

Foto: mapn.ro

Personalul din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care participă la realizarea și menținerea capacității operaționale a structurilor /unităților, pentru îndeplinirea misiunilor specifice, beneficiază de o majorare salarială în cuantum de până la 30% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază, ca efect a unei ordonanțe de urgență, care se aprobă în ședința de joi a guvernului.

 • UPDATE:  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naționale şi a unor cheltuieli determinate de pregătirea şi executarea unor misiuni în afara teritoriului naţional, în vederea realizării şi menținerii capabilităţii aferente achiziţiei Sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 şi a altor programe de înzestrare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind retenţia şi atragerea personalului în aceste domenii a fost aprobată.

Structurile/unitățile se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Perioada, categoriile de personal şi mărimea majorării salariale se stabilesc prin ordin al conducătorului instituției.

Soldele și salariile de grad ale militarilor, polițiștilot și politiștilor din penitenciare se actualizează, la fel valoarea financiară anuală a normei de echipare și valoarea financiară a drepturilor de echipament,  conform aceluiași act normativ.

OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind retenția și atragerea personalului în aceste domenii prevede următoarele cuantumuri actualizate ale soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut:

Ofițeri

 • General, amiral, chestor general de poliţie: 3135 lei
 • General-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie: 3069 lei
 • General-maior, contraamiral, chestor principal de poliţie/penitenciare: 3003 lei
 • General de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare: 2937 lei
 • Colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare: 2838 lei
 • Locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliţie/penitenciare: 2706 lei
 • Maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliţie/penitenciare: 2607 lei
 • Căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare: 2508 lei
 • Locotenent, inspector de poliţie/penitenciare: 2409 lei
 • Sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare: 2310 lei

Maiştri militari

 1. Maistru militar principal: 2277 lei
 2. Maistru militar clasa I: 2211 lei
 3. Maistru militar clasa a II-a: 2145 lei
 4. Maistru militar clasa a III-a: 2079 lei
 5. Maistru militar clasa a IV-a: 1980 lei
 6. Maistru militar clasa a V-a: 1881 lei

 Subofiţeri şi agenţi de poliţie/penitenciare

 1. Plutonier adjutant principal/şef, agent-şef principal de poliţie/penitenciare: 2277 lei
 2. Plutonier adjutant, agent-şef de poliţie/penitenciare :2211 lei
 3. Plutonier major, agent-şef adjunct de poliţie/penitenciare: 2145 lei
 4. Plutonier, agent principal de poliţie/penitenciare: 2079 lei
 5. Sergent major, agent de poliţie/penitenciare: 1980 lei
 6. Sergent: 1881 lei

Soldaţi şi gradaţi profesionişti

 1. Caporal clasa I: 1848 lei
 2. Caporal clasa a II-a: 1782 lei
 3. Caporal clasa a III-a: 1716 lei
 4. Fruntaş: 1650 lei
 5. Soldat: 1584 lei

Alte măsuri privind salarizarea personalului din SNAOPSN care sunt incluse în ordonanță:

 • .Compensația lunară pentru personalul militar trimis în misiuni în afara teritoriului naţional pentru executarea activităţilor de instruire pentru operare şi mentenanţă şi activităţi de sprijin în derularea programului de înzestrare, în conformitate cu prevederile contractului de achiziție încheiat va fi în cuantum de 100% aplicat la solda de funcţie ( În vederea realizării şi menţinerii capabilităţii aferente achiziției sistemelor de avioane fără pilot la bord Bayraktar TB2)
 • pentru personalul din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, indemnizația de delegare sau de detașare se acordă în cuantum dublu față de cel stabilit potrivit Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, pe durata participării la misiuni de instrucție, exerciții militare și aplicații, în tabere sau în poligoane, cu participare internațională, cu o durată mai mare de 48 de ore, pe teritoriul României, la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă, pentru care specificul activităţilor nu permite înapoierea la sfârşitul zilei de lucru în localitatea în care îşi au locul permanent de muncă.
 • Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu acordul şi în interesul autorităţilor sau instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, beneficiază de solda de funcţie/salariul de funcţie și, după caz, solda de comandă/salariul de comandă, avută/avut la data începerii cursurilor, de solda de grad/salariul gradului profesional deţinut și de gradații, precum şi de celelalte drepturi aplicabile personalului din instituţia de învăţământ, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite
 • Regulile privind durata şi acordarea concediului de odihnă, concediului de odihnă suplimentar şi a concediului de studii, precum şi compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat pentru soldații și gradații profesioniști  sunt cele care se aplică, potrivit legii, cadrelor militare în activitate