Apărare

Legea privind statutul cadrelor militare va fi prezentată guvernului în luna aprilie

Foto; Arhiva

Proiectul de Lege privind Statutul cadrelor militare va fi prezentat guvernului în cursul lunii aprilie, actul normativ aflându-se între cele 14 priorități legislative ale Ministerului Apărării Naționale din acest an.

MApN este co-inițiator al proiectului de act normativ împreună cu MAI, MI, SIE, SRI, SPP și STS.

Scopul afirmat al proiectului legislativ este ”îmbunătăţirea cadrului normativ actual care guvernează exercitarea profesiei militare”, printr-o ”structurare mai clară”, menită să faciliteze interpretarea şi aplicarea unitară a acestuia, dar şi crearea premiselor pentru reconfigurarea şi aplicarea ulterioară a unui ”sistem integrat şi eficient de management al resurselor umane, bazat pe competenţă”, care să răspundă exigenţelor îndeplinirii obiectivelor organizaţionale.

Pentu MApN prioritare mai sunt, între altele:

  • Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, care vizează:  reglementarea naturii cheltuielilor curente şi de capital pe care asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică le pot efectua din bugetul MApN , dar și  completarea cu prevederi referitoare la legitimarea şi stabilirea identităţii persoanelor, precum şi verificarea motivului deplasării / circulaţiei persoanelor în afara locuinţei / gospodăriei, pe timpul stării de urgenţă, de către personalul militar din MAN care participă la misiunile de sprijin în domeniul ordinii publice ori pentru asigurarea pazei şi protecţiei unor obiective/zone.
  • Proiectul de Lege privind securitatea şi apărarea cibernetică, care urmărește adoptarea cadrului legislativ prin care să se stabilească un pachet de măsuri în domeniul securităţii şi apărării cibernetice, precum și dezvoltarea de mecanisme coerente şi eficiente pentru protecţia infrastructurilor cibernetice aferente acestor domenii.
  • Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.222/2017 (Legea Programului PATRIOT), în care vor fi introduse prevederi  privind posibilitatea finanţării şi derulării, prin contractele guvern la guvern de tip LOA, a eventualelor proiecte asociate fabricaţiei/mentenanţei echipamentelor din compunerea sistemelor PATRIOT, prin activităţi de cooperare industrială derulate între producătorii echipamentelor şi industria naţională de profil.

Alte priorități legislative ale MApN până la sfărșitul lui 2021 privesc: