ApărareȘtiri

Iohannis a promulgat Legea privind drepturile veteranilor din teatrele de operații

Sursa: presidency.ro

Preşedintele Klaus Iohannis, a promulgat, vineri, Legea pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul României sau în străinătate, act normativ ce prevede acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmașilor săi după decesul acestuia, relatează agenția de știri Agerpres.

Legea reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român prin acordarea unor drepturi şi distincţii, precum şi crearea posibilităţii menţinerii, încadrării sau reîncadrării în structurile din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care fac sau au făcut parte, a răniţilor, invalizilor, a celor care au dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice pe timpul ori din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, precum şi prin acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat.

De drepturile conferite de această lege nu beneficiază personalul participant rănit, invalid, cel care a dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, familia şi urmaşii acestuia, în situaţia în care rănirea, invaliditatea, afecţiunea fizică şi/sau psihică ori decesul au survenit ca urmare a săvârşirii de către acesta, cu intenţie, a unei fapte ce constituie infracţiune, pedepsită potrivit legii române.

Legea prevede că personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii i se pot acorda, în condiţiile legii, decoraţii şi distincţii militare şi civile.

“Personalul participant care a participat, cel puţin 120 de zile, neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni are calitatea de ‘Veteran din teatrele de operaţi’. Răniţilor, militarilor invalizi, civililor invalizi, personalului participant care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice li se atribuie calitatea de ‘Veteran din teatrele de operaţii’, indiferent de durata participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni”, prevede actul normativ.

Potrivit legii, în semn de recunoaştere a meritelor veteranilor din teatre de operaţii/zone de misiuni pentru apărarea intereselor României se instituie Ziua Veteranilor din teatrele de operaţii, care se organizează, anual, pe 11 noiembrie, prin grija Ministerului Apărării Naţionale, cu sprijinul celorlalte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Legea mai prevede că răniţii, militarii invalizi, civilii invalizi şi personalul participant care au dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice se menţin, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, în categoria de personal/corpul militar căreia/căruia îi aparţine, la cerere, în instituţiile din cadrul sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care fac/au făcut parte, în funcţii militare sau civile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei respective, în condiţiile prevăzute de prezentul act normativ.

De asemenea, aceştia beneficiază de mai multe drepturi, între care tratament şi/sau asistenţă psihologică în ţară sau în străinatate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, cu suportarea cheltuielilor reprezentând costul tratamentului şi al cheltuielilor aferente din bugetul instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, tratament de recuperare gratuit în instituţii medicale de profil, orteze, proteze, produse medicale ortopedice şi alte produse şi dispozitive medicale gratuite, precum şi repararea şi înlocuirea acestora ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului specialist, decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul de la/la domiciliu/reşedinţă la/de la locul de muncă, închirierea sau cumpărarea, cu prioritate, a unei locuinţe din fondul de locuinţe sociale al administraţiei publice.

Militarii invalizi şi civilii invalizi beneficiază şi de acordarea unei indemnizaţii lunare de invaliditate, astfel: pentru gradul I de invaliditate, două câştiguri salariale medii brute; pentru gradul II de invaliditate, 1,5 câştiguri salariale medii brute; pentru gradul III de invaliditate, un câştig salarial mediu brut. Cei încadraţi în gradul I de invaliditate beneficiază şi de o indemnizaţie lunară pentru însoţitor, egală cu câştigul salarial mediu brut.

Actul normativ mai prevede că personalul participant rănit în cadrul acţiunilor militare, misiunilor şi operaţiilor, precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare beneficiază, pe lângă celelalte drepturi stabilite conform legii, de o indemnizaţie lunară în cuantum de două câştiguri salariale medii brute.

Personalul participant care a dobândit calitatea de ‘Veteran din teatrele de operaţii’ şi care nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice în urma participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de a purta uniformă militară, după trecerea în rezervă sau în retragere; o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată, pentru personalul în activitate; o indemnizaţie lunară, neimpozabilă, în valoare de 1.000 de lei, după trecerea în rezervă sau retragere.

Legea prevede şi drepturile urmaşilor celor decedaţi ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii. De asemenea, actul normativ conţine reglementări privind participarea la activităţi festive sau comemorative.

Actul normativ intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, iar la data intrării în vigoare se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006.