ApărareImportant

Guvernul respinge actualizarea soldelor pentru rezerviștii din SNAOPSN

Foto: Arhiva

Guvernul respinge actualizarea soldelor și pentru rezerviștii din SNAOPSN, o propunere care era conținută într-un amendament adoptat unanim de Comisia pentru Apărare a Camerei Deputaților, inițiată chiar de președintele comisiei, deputatul PNL Laurențiu Leoreanu.

Amendamentul a fost respins pe motiv că ”materia juridică” a OUG 28/2024 este ”cu totul alta”. Dintr-o informare trimisă structurilor asociative ale rezerviștilor , rezultă că un secretar de stat din MApN este cel care a exprimat punctul de vedere negativ al Executivului.

”Partea din pensie corespunzătoare soldei de grad se actualizează cu valorile cunoscute la data intrării în vigoare a prezentului act normativ potrivit soldei de grad a cadrelor în activitate”, era amendamentul propus la la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Comisia pentru Apărare a fost comisie de raport pentru proiectul de lege, cealaltă comisie de raport fiind cea pentru Învățământ. Însă, Comisia pentru Învățământ, condusă de către deputatul PSD Dumitrița Gliga nu a avut un punct de vedere similar Comisiei pentru Apărare.

”În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată de inițiator (Guvern)”, se spune în textul raportului Comisiei.

Deși rapoartele comisiilor au fost date în timp util (pe 9 aprilie și pe 16 aprilie) , proiectul de lege nu a figurat între cele 72 înscrise pe ordinea de zi a plenului Camerei din această săptămână. Cum termenul de aprobare tacită este 26 martie, proiectul de lege va merge la Senat în forma dorită de executiv, deci fără amendamentul aprobat de Comisia pentru Apărare.

Senatul este Cameră decizională.