IT&CȘtiri

Guvernul înființează Grupul de Lucru 5G

Foto: Arhiva

Guvernul va înființa printr-un memorandum, care va fi aprobat în ședința de joi, Grupul de Lucru 5G, care se va ocupa de ”identificarea măsurilor strategice şi tehnice cheie din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor şi asigurarea securităţii reţelelor 5G necesare a fi implementate de România”.

Grupul are caracter inter-instituțional și este coordonat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC).

Grupul 5G va elabora un raport privind ”măsurile concrete şi măsurabile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor şi asigurarea securităţii reţelelor 5G în România”.

Grupul se înființează în 10 zile lucrătoare de la aprobarea memorandumului.