IT&C

Guvernul Cîțu ne duce spre societatea digitală prin patru axe strategice

Sursa foto: chiefexecutive.net

Principalele axe strategice pentru transformarea digitală sunt; administrație publică digitală, economie digitală, educația digitală și societatea digitală, se prevede în programul guvernului Cîțu, depus miercuri la Parlament.

Astfel, administrația publică trebuie să treacă de la statutul neconsolidat încă de eGovernment, la cel de smart government.

IMM-urile vor fi motorul transformării digitale a economiei naționale.

Procesul educațional se va digitaliza prin includerea la nivel transversal a tehnologiei în toate procesele educaționale, dar mai ales prin implementarea unor politici de dobândire/creștere/îmbunătățire a competențelor digitale la nivelul întregii societăți românești

În termeni de măsuri concrete, acțiunea guvernamentală va urmări: Implementarea principiului once only și a arhitecturii de interoperabilitate bazată pe un management de API-uri puse la dispoziție de toate instituțiile publice care dețin registre de date naționale.

De asemenea, se va generaliza și se va utiliza în masă semnătura electronică a funcționarilor din
administrația publică.

Se urmărește introducerea unui sistem de identitate electronică care va permite interacțiunea completă la
distanță cu administrația publică și operaționalizarea efectivă a unui punct de contact unic electronic pentru cetățeni și companii.

”Se va investi puternic în cresterea capacității de a gestiona riscurile cibernetice”, se precizează ân capitolul de digitalizare al programului de guvernare.

Măsurile legislative pentru societatea digitală privesc:  Legea arhivelor electronice,  Legea cărții de identitate,  , care trebuie să reglementeze identificarea suficient de sigură (nivel de asigurare ridicat cf Reg 910/2014) pentru autentificarea în sistemele statului și Legea domiciliului electronic, care permite ca toate comunicările legale să se poată purta electronic, iar cetățeanul să aibă un ”domiciliu electronic” creat de stat, pe care să-l
poate gesti- ona/actualiza.

Potențialele beneficii economice ale digitalizării ar aduce o contribuție de 42 de miliarde de Euro la PIB, până în anul 2025, se spune în programul de guvernare.