ApărareȘtiri

Fondul european de apărare: 205 milioane euro pentru a stimula autonomia strategică și competitivitatea industrială în UE

Sursa: European Union

Comisia a anunțat recent 16 proiecte industriale paneuropene în domeniul apărării și trei proiecte vizând tehnologiile disruptive, care vor beneficia de finanțare în valoare de 205 milioane EUR prin intermediul celor două programe precursoare ale unui Fond european de apărare complet: Acțiunea pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare (PADR) și Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP).

Printre propunerile care vor beneficia de finanțare prin EDIDP se numără și un proiect la care participă două instituții de cercetare din România.

Sursa: European Commission

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru O Europă pregătită pentru era digitală, a declarat: „Prin cheltuieli conjugate, Fondul european de apărare va fi mai bine utilizat, iar fragmentarea și ineficiența vor fi reduse. Rezultatele pozitive ale programelor precursoare, anunțate astăzi, arată potențialul mare care există în cooperarea dintre industriile de apărare mari și mici din toată Europa.”

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Aceste proiecte promițătoare demonstrează capacitatea UE de a promova și de a sprijini cooperarea dintre industriile de apărare din Europa și dintre statele membre. Prin dezvoltarea de tehnologii și capacități de vârf în domeniul apărării consolidăm reziliența și autonomia strategică ale UE. Toate părțile implicate în lanțul valoric din sectorul apărării pot beneficia de acest lucru, indiferent de dimensiunea și originea lor în interiorul UE. Cu un nivel de finanțare adecvat, Fondul european de apărare va putea amplifica semnificativ aceste prime reușite”.

Rezultatele anunțate sunt foarte pozitive și confirmă caracterul adecvat pentru scopul urmărit al modelului Fondului european de apărare. Principalele elemente demne de menționat sunt:

  • Un program foarte atractiv: în total, 441 de entități au dat curs cererii de propuneri EDIDP, contribuind la 40 de propuneri. 223 de entități, care au contribuit la 16 propuneri, vor fi sprijinite prin EDIDP;
  • O acoperire geografică vastă: în proiectele EDIDP sunt implicați participanți din 24 de state membre;
  • Participare pe scară largă a IMM-urilor: IMM-urile reprezintă 37 % din numărul total de entități care primesc finanțare din partea EDIDP (83 de IMM-uri), confirmând importanța propunerilor IMM-urilor și a bonusurilor dedicate IMM-urilor;
  • Efecte pozitive asupra cooperării: propunerile EDIDP selectate implică în medie 14 entități din 7 state membre;
  • Coerență deplină cu alte inițiative ale UE din domeniul apărării, în special Cooperarea structurată permanentă (PESCO): nouă propuneri finanțate prin EDIDP sunt proiecte PESCO;
  • Contribuția la autonomia strategică a UE: propunerile EDIDP sunt coerente cu principalele priorități în materie de capacități stabilite de comun acord de statele membre la nivel european prin planul de dezvoltare a capacităților;
  • Deschidere către filiale controlate de țări terțe: rezultatele EDIDP demonstrează posibilitatea implicării de filiale din UE controlate de țări terțe sau entități din țări terțe, cu condiția ca acestea să îndeplinească garanțiile adecvate de securitate aprobate de statele membre. Este vorba în special de patru participanți controlați de entități din Canada, Japonia și Statele Unite;
  • Sprijin pentru tehnologiile disruptive: În premieră, PADR sprijină trei proiecte dedicate tehnologiilor disruptive, prin apeluri de propuneri dedicate, în pregătirea viitorului Fond european de apărare, care alocă până la 8 % din bugetul său acțiunilor disruptive. Acestea sunt importante pentru a ne asigura că Europa rămâne în prima linie a dezvoltării tehnologice.

Proiectele anunțate vor sprijini dezvoltarea capacităților europene de apărare, cum ar fi dronele și tehnologiile conexe (drone tactice și drone dificil de detectat, sisteme de detecție și evazive pentru drone militare, platforme informatice periferice pentru drone), tehnologii spațiale (receptoare criptate Galileo de calitate militară, sarcină utilă optică de calitate militară pentru sateliți mici, sisteme big data pentru supraveghere prin satelit), vehicule terestre fără pilot, sisteme de rachete de înaltă precizie, (BLOS – rachete antitanc), viitoare platforme navale, capacități de atac electronic aeropurtate, rețele tactice și suprasecurizate, platforme de avertizare pentru situații de urgență cibernetică sau tehnologii de camuflaj activ de generație următoare.

Agenţia de cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli”- INCAS București participă la proiectul Future Integrated Training Solution for TOP gun (FITS4TOP) al cărui scop este să dezvolte o platformă de antrenament pentru piloții militari. Proiectul, care are o valoare de 5,2 milioane de euro, este coordonat de grupul italian Leonardo S.P.A.

Aceste proiecte se adaugă celorlalte 15 proiecte de cercetare deja finanțate începând din anul 2017 prin PADR și sprijinului direct care va fi acordat pentru două proiecte de anvergură (MALE – drone de medie altitudine și mare anduranță și ESSOR – tehnologii radio europene securizate definite prin software).

Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP), în valoare de 500 de milioane EUR pentru perioada 2019-2020, și, respectiv, Acțiunea pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare (PADR), care a dispus de un buget de 90 de milioane EUR pentru perioada 2017-2019, sunt programe-pilot ale viitorului Fond european de apărare, care vor sprijini funcționarea unei baze industriale de apărare inovatoare și competitive și vor contribui la autonomia strategică a UE. PADR acoperă faza de cercetare a produselor de apărare, inclusiv cele privind tehnologiile disruptive, în timp ce EDIDP sprijină proiectele de colaborare privind dezvoltarea, de la proiectare la prototip.

În aprilie 2020 au fost publicate alte 12 cereri de propuneri din cadrul EDIDP, cu un buget total de peste 160 de milioane EUR, care reflectă necesități esențiale în materie de capacități. Propunerile pentru prezenta ediție 2020 trebuie depuse până la 1 decembrie 2020. Mai multe informații cu privire la cererile de propuneri EDIDP pentru 2020 sunt disponibile pe Portalul pentru finanțare și licitații.

Lansat în 2017 pentru o perioadă de trei ani, PADR va aloca fonduri pentru un total de 18 proiecte colaborative de cercetare. Rata totală de răspuns la cererile de propuneri PADR a fost ridicată și a arătat interesul pe care îl au industria, societățile mai mici și comunitatea europeană de cercetare de a se implica în proiecte europene de cercetare în colaborare. Participarea IMM-urilor la cererile de propuneri PADR a fost semnificativă, reprezentând 22 % din propuneri. Aproximativ 900 de entități din 27 de state membre au solicitat finanțare prin PADR în perioada 2017-2019 și 202 au fost finanțate.

În industria de apărare a UE lucrează aproximativ 440 000 de angajați cu înaltă calificare, iar activitatea sa a avut multe efecte de propagare asupra aplicațiilor civile și este, într-o măsură din ce în ce mai mare, o industrie care aduce beneficii economiei în general. Acest sector va fi afectat sever de criza provocată de coronavirus. Deblocarea a peste 200 de milioane EUR va contribui la sprijinirea competitivității și a potențialului său de inovare, inclusiv prin stimularea investițiilor statelor membre în cercetare și dezvoltare printr-un efect de levier de peste 113 milioane EUR.