IntelligenceȘtiri

UPDATE: MApN a retras legea de organizare a DGIA

Foto: FOS România Oficial

UPDATE: ”Ca urmare a observațiilor primite până la acest moment, în cadrul procedurii de transparență decizională începută în data de 20 octombrie, Ministerul Apărării Naționale a decis retragerea de pe fluxul de avizare interinstituțională a proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Direcției Generale de Informații a Apărării și pentru modificarea Legii nr. 346 din 2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naţionale”, a anunțat ministerul.

În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, Ministerul Apărării Naționale va rămâne consecvent respectării cadrului legal referitor la asigurarea transparenței decizionale, în scopul elaborării unor acte normative care să corespundă nevoilor de adaptare la provocările din mediul de securitate.

Știrea inițială: Direcția Generală de Informații a Apărării, serviciul de informații al armatei, va funcționa pe baza unei legi proprii de organizare, al cărei proiect a fost elaborat de MApN, activitatea sa are caracter secret de stat și va fi condusă de un director general, militar activ, cu rang de secretar de stat.

Activitatea DGIA se va supune controlului parlamentar, prin comisiile pentru Apărare ale Camerei și Senatului, iar ministrul Apărării va prezenta anual Parlamentului rapoarte privind activitatea serviciului militar de informații.

Responsabilitatea DGIA este domeniul informații pentru apărare, care înglobează: informațiile militare, contrainformațiile militare, securitatea militară, reprezentarea și diplomația apărării, protecția și paza principalelor categorii de factori umani și materiali din responsabilitatea MApN, prevenirea și combaterea terorismuului, managementul activității oficiale de cifru și a sistemelor criptografice din responsabilitatea MApN, managementul infrastructurii de chei publice a MApN, cyber intelligence și counter-cyber intelligence.

Directorul general al DGIA este numit și eliberat din funcție de către ministrul Apărării, cu avizul CSAT. El este ajutat în exercitarea atribuțiilor de un prim-adjunct și de doi adjuncți.

DGIA are personal militar și civil, evidența efectivelor sale se ține separat de cea a efectivelor MApN. Personalul DGIA își desfășoară activitatea deschis, secret sau acoperit, în funcție de misiuni, în condiții stabilite prin ordin al ministrului Apărării. Personalul militar și civil semnează, la încadrare, un angajament de confidențialitate și conduită, prin care secretul datelor și informațiilor trebuie păstrat inclusiv după ieșirea din activitate.

În prezent, activitatea DGIA este reglementată prin Legea 346/2006 privind organizarea și funcționarea MApN.