InfrastructurăIntelligenceIT&CȘtiri

UPDATE: Comisia Europeană a aprobat măsuri pentru atenuarea riscurilor de securitate determinate de tehnologia 5G/ Poziția MTIC

Sursa: fiercewireless.com

Comisia Europeană a aprobat setul comun de instrumente cuprinzând măsuri de atenuare convenite de statele membre pentru a răspunde riscurilor de securitate legate de introducerea tehnologiei 5G, a cincea generație de rețele mobile.

De asemenea, Comisia a lansat acțiuni relevante în sfera sa de competență și face apel ca măsurile-cheie să fie puse în aplicare până la 30 aprilie 2020.

Garantarea introducerii în siguranță a tehnologiei 5G este în mare măsură responsabilitatea actorilor de pe piață, securitatea națională este responsabilitatea statelor membre, iar, în ansamblu, securitatea rețelelor 5G este o chestiune de importanță strategică pentru întreaga piață unică și pentru suveranitatea tehnologică a UE”, a apreciat Comisia Europeană, într-un comunicat.

Având în vedere că se estimează că tehnologia 5G urmează să genereze la nivel mondial venituri de 225 de miliarde EUR în 2025 și că reprezintă un atu esențial pentru competitivitatea Europei pe piața mondială, securitatea cibernetică a acestei tehnologii este crucială pentru asigurarea autonomiei strategice a Uniunii.

În același timp, din cauza unei arhitecturi mai puțin centralizate, unei puteri de calcul inteligente de vârf, nevoii de mai multe antene și dependenței sporite de programele informatice, rețelele 5G oferă mai multe puncte de acces potențiale pentru atacatori.

Amenințările la adresa securității cibernetice sunt în creștere și devin din ce în ce mai sofisticate.

Având în vedere că numeroase servicii critice vor depinde de tehnologia 5G, asigurarea securității rețelelor este de cea mai mare importanță strategică pentru întreaga UE.

”Statele membre au convenit să consolideze cerințele de securitate, să evalueze profilurile de risc ale furnizorilor, să aplice restricții pertinente pentru furnizorii considerați a prezenta un risc ridicat, inclusiv să aplice excluderile necesare în ceea ce privește activele considerate a fi critice și sensibile (cum ar fi funcțiile centrale de rețea) și să pună în practică strategii care să asigure diversificarea vânzătorilor.”, se mai spune în comunicat.

Comisia va sprijini adoptarea în UE a unei abordări privind securitatea cibernetică a tehnologiei 5G și va acționa, așa cum i-au solicitat statele membre, acolo unde este necesar, cu toate instrumentele de care dispune pentru a asigura securitatea infrastructurii 5G și a lanțului de aprovizionare:

– norme în materie de telecomunicații și de securitate;
– coordonarea privind standardizarea, precum și certificarea la nivelul UE;
– examinarea cadrului pentru investițiile străine directe în scopul protejării lanțului de aprovizionare al tehnologiei 5G europene;
– instrumente de protecție comercială;
– norme în materie de concurență;
– achiziții publice, asigurându-se că se acordă atenția cuvenită aspectelor de securitate;
– programele de finanțare ale UE, asigurându-se că beneficiarii respectă cerințele relevante în materie de securitate.

Poziția MTIC

”Guvernul român este implicat, la cel mai înalt nivel, în toate discuțiile și consultările europene relevante cu obiectivul de a promova interesele României dar și de a aduce o contribuție importantă la toate acestea, demonstrând încă odată capacitatea țării noastre de țară digitală, cu competențe avansate în domeniul securității cibernetice.

Dezvoltarea în condiții de securitate a rețelelor 5G reprezintă o prioritate majoră pentru România, ca și pentru toate statele membre UE. Aceasta deoarece, ținând cont de amplitudinea impactului 5G asupra societății, economiei, sectoarele critice precum energia, transporturile, activitățile bancare, sănătatea, procesele democratice – alegerile, sistemele de control industrial, orice vulnerabilitate a rețelelor 5G ar putea pune în pericol aceste sisteme, conducând la daune foarte grave sau perturbări sistemice și pe scară largă.

Ministrul Lucian Bode a declarat: “Viitoarea infrastructură 5G este o oportunitate majoră pentru dezvoltarea economică, industrială și competitivitatea României, pentru atractivitatea sa din punct de vedere investițional și pentru a asigura o infrastructură la cel mai înalt nivel de calitate și siguranță. Aceasta ne va ajuta la modul concret să creștem performanțele serviciilor de comunicații utilizate pentru asigurarea siguranței, securității publice, pentru protecția civilă, intervențiile în caz de catastrofe, pentru dezvoltarea în perspectivă a vehiculelor conectate și automatizate, pentru conectarea dispozitivelor și obiectelor. 5G înseamnă locuri noi de muncă, o avalanșă de oportunități de dezvoltare pentru companii și beneficii însemnate pentru fiecare român în parte, îmbunătățindu-le substanțial calitatea vieții.”