ImportantIntelligence

Ce și-au spus Joe Biden și Klaus Iohannis în Biroul Oval

Foto: presidency.ro

Administrația Prezidențială a publicat transcrierea intervențiilor din deschiderea întrevederii dintre președinții Joe Biden și Klaus Iohannis, întălnie care a avut loc pe 7 mai la Casa Albă, în cadrul vizitei de lucru a președintelui României în SUA.

Traducerea oficială în limba română și textul original în limba engleză:

Președintele Joe Biden: Domnule Președinte, bine ați venit la Casa Albă! Bine ați revenit în Biroul Oval!

Președintele Klaus Iohannis: Vă mulțumesc!

Președintele Joe Biden: Ne-am adus aminte pentru o clipă înainte să ajungeți că, pe vremea când eram senator, acum 180 de ani, am luptat din greu pentru aderarea României la NATO. Și ați depășit toate așteptările.

De acum 20 de ani, de când ați aderat pe deplin la NATO, și în fiecare an de atunci, națiunile noastre au devenit din ce în ce mai apropiate, din punctul meu de vedere.

Și acest fapt este dovedit de trupele americane și cele române care lucrează împreună în cadrul NATO, inclusiv în țara dumneavoastră. Cred că sunt aproximativ 1.800 de forțe militare americane acolo. Vă mulțumim pentru asta! Și putem vedea rezultate muncii noastre în consolidarea Flancului Estic al NATO.

Și vreau să vă mulțumesc, domnule Președinte, pentru rolul dumneavoastră de lider, mai ales în regiunea Mării Negre. Ați fost incredibil. Ați dat dovadă de curaj atunci când a fost nevoie, iar ajutorul pe care l-ați oferit Ucrainei este unul real. Este semnificativ.

Sprijinul comun pentru cetățenii din Ucraina – ați permis unui număr semnificativ de refugiați să vă treacă granițele, să fie în țara dumneavoastră. Foarte mulți. Și asta este mare lucru. Totodată, asistența de securitate pe care ați oferit-o Ucrainei, faptul că ați facilitat transportul cerealelor ucrainene.

Vreau să știți că Statele Unite ale Americii se angajează să fie alături de voi.

Astăzi punem bazele pentru următorii 20 de ani. Aștept cu nerăbdare discuțiile noastre și spun doar că avem multe de discutat, așa că aștept cu interes să o facem.

Domnule Președinte, aveți cuvântul.

Președintele Klaus Iohannis: Mulțumesc foarte mult, domnule Președinte! Mulțumesc pentru că ați făcut posibilă această întâlnire. Consider că această întrevedere este utilă și cred că aveți perfectă dreptate când spuneți că avem o mulțime de chestiuni de discutat.

Permiteți-mi să încep prin a spune că am reușit nu doar să fim membri NATO, datorită Statelor Unite și a celorlalte state care s-au luptat cu adevărat pentru noi – de 20 de ani, România este cu mândrie membru NATO – dar am și reușit să lucrăm la relația noastră bilaterală, care a devenit din ce în ce mai puternică.

Avem un Parteneriat Strategic. Și consider că, prin consolidarea acestui Parteneriat, am reușit să facem legătura transatlantică mai puternică. După părerea mea, legătura transatlantică stă la baza felului nostru democratic de viață, la baza valorilor noastre, și este evidentă legătura strânsă cu felul în care vedem viitorul națiunilor noastre, cu felul în care facem ca națiunile noastre să conlucreze mai bine, să trăiască mai prosper, cu felul în care garantăm securitatea popoarelor noastre, cu felul în care ne facem economiile să se dezvolte.

Așadar, avem, cu adevărat, multe chestiuni pe care le putem discuta. Însă consider că, uneori, este important să subliniem că am reușit să avansăm și că am reușit să avem rezultate extrem de pozitive.

Desigur, vom discuta și despre lucrurile pe care încă nu le-am îndeplinit. Poate un singur exemplu: lucrăm împreună pentru ridicarea vizelor pentru România. Dacă totul merge bine, sperăm că într-un viitor destul de apropiat vom avea rezultate în această direcție.

Însă, din păcate, cea mai importantă chestiune este să găsim o formă de a reinstaura pacea în Europa și să ajutăm Ucraina și pe ucraineni – iar Statele Unite au dat un exemplu imens cu privire la cum acest ajutor poate arăta.

România face tot posibilul și avem rezultate destul de decente. Consider că ajutorul nostru este decent, însă, totuși, trebuie să găsim maniere de a împiedica Rusia să câștige acest război din Ucraina, și trebuie să rămânem uniți, să lucrăm împreună, și, din ce văd eu, vom face asta.

Așadar, multe chestiuni de discutat, domnule Președinte.

Președintele Joe Biden: Ei bine, sunt multe probleme.

Permiteți-mi să spun un singur lucru. Nu cred că există niciun aliat NATO care să dea dovadă de un angajament mai puternic față de Alianță decât România și Statele Unite. Și acest angajament stă la baza valorilor noastre, este credința noastră.

Președintele Klaus Iohannis: Categoric.

Președintele Joe Biden: Ați fost acolo când a fost nevoie și ați fost incredibili. Și ce ați realizat și ce vom continua să realizăm împreună, consider că va fi semnificativ, nu doar pentru Europa, dar pentru întreaga lume.

Prin urmare, vă mulțumesc!

Președintele Klaus Iohannis: Vă mulțumesc!

Președintele Joe Biden: Mulțumim tuturor!
________________________________________

 

President Joe Biden: Well, Mr. President, welcome to the White House. Welcome back to the Oval Office.

President Klaus Iohannis: Thank you!

President Biden: We were reminiscing for a moment before you came in that, back when I was a senator, 180 years ago, I fought very hard for Romania’s admission to NATO. And you – you’ve exceeded every expectation.
And 20 years ago, when you joined NATO for real, the – and every year since, our nations have grown only closer, in my view – closer and closer together.

And we see it in Romanian and American troops serving side by side across NATO, and including in your country. I believe there’s about 1,800 American forces there. We thank you for that. And – and we see our work in strengthening NATO’s eastern flank.

And I want to thank you, Mr. President, for your leadership, especially in the Black Sea. You’ve been incredible. You’ve stood up, and the help you’ve provided for Ukraine is real. It’s significant.

The unified support for the people of Ukraine – you’ve allowed a number of refugees to come across, be in your country. A whole lot. And that’s really something. And, also, your security assistance to Ukraine, moving Ukrainian grain.

And I want you to know the United States is committed to standing with you.

Today, we lay the foundation for the next 20 years. I look forward to our discussions and just say that we’ve got a lot to discuss, so I’m looking forward to it.

The floor is yours, sir.

President Klaus Iohannis: Thank you very much, Mr. President. Thank you for making this meeting possible on a short notice.

I believe it is timely. And I believe that you’re absolutely right: We have a lot of issues to discuss.

Let me just start by saying that we managed not only to be members of NATO, thanks to you and others who really fought for us – 20 years since Romania is a proud member of NATO – but we also managed to work on our bilateral relationship, which became stronger and stronger.

We have a Strategic Partnership. And I think by making this partnership strong, we also managed to make the transatlantic link strong. In my opinion, the transatlantic link is the cornerstone of our democratic way of life, of our values, and this is obviously linked to the way we see the future of our nations, how we manage to make our nations work better, live better, how we manage to guarantee the security of our peoples, how we manage to make our economies grow.

And so, we have, really, a lot of issues we can discuss. But also, sometimes I believe it is important to underline that we managed to move ahead and that we managed to have very positive results.

And, of course, we will discuss things we still have to achieve. Maybe just an example: We are working together on a visa waiver for Romania. If this goes well, hopefully, not before long, we will have results.

But, unfortunately, the most important issue is to find a way to reinstall peace in Europe, and helping Ukraine and the Ukrainians – you set such a huge example of how this can be done.

Romania is trying its best, and we have some pretty decent results, I think it is decent, but nevertheless, we have to find ways to prevent Russia from winning this war in Ukraine, and we have to stay united, we have to work together, and we will, as far as I can see.

So, a lot of issues, Mr. President.

President Joe Biden: Well, there’s a lot of issues.

Let me just say one thing. I don’t think there’s any NATO partner who has a stronger commitment to the Euro-Atlantic alliance than Romania and the United States. And it’s a value set. It’s what we believe.

President Klaus Iohannis: Absolutely.

President Joe Biden: And you’ve stepped up, and you’ve been incredible. And what you’ve done and what we’re going to continue to do together, I think, is going to be significant, not only for Europe but for the whole world.

So, thank you.

President Klaus Iohannis: Thank you!

President Joe Biden: Thank you all.”