ApărareȘtiri

Ce obiective militare naționale și-a asumat Guvernul până în 2024

Obiective militare naționale asumate de Guvernul României prin aprobarea Strategiei Militare a României pentru perioada 2021 –  2024. Documentul adoptat în ședința Executivului din 11 august prevede o serie de obiective pe care Ministerul Apărării Naționale le va avea de atins în anii următori.

”Obiectivul general al Armatei României constă în consolidarea capacității naționale de apărare prin dezvoltarea unei structuri de forțe flexibile, moderne, înzestrate adecvat, dislocabile, interoperabile atât pe plan intern, cât și în context aliat, cu capacitate de susținere și protecție multidimensională, cu un sistem de comandă eficient”, se arată în textul Strategiei Militare a României 2021 – 2024 ”Capacitate defensivă credibilă, pentru o Românie sigură, într-o lume marcată de noi provocări”.

Conform noii Strategii Militare a României, pentru perioada 2021-2024, obiectivele militare naționale sunt:

– înlăturarea efectelor pandemiei de COVID 19 și reziliență națională întărită;
– dezvoltarea capabilităților de apărare pentru cunoaşterea, prevenirea, descurajarea şi respingerea oricăror acţiuni agresive la adresa ţării noastre;
– participarea la realizarea sistemului naţional de management integrat al crizelor;
– întărirea profilului militar al României, cu accent pe dimensiunea de apărare și descurajare în cadrul NATO, precum și a contribuției în cadrul PSAC;
– creșterea prezenței forțelor aliate și partenere în regiunea Mării Negre, facilitarea mobilității, dispunerii și desfășurării acestora;
– continuarea participării la dezvoltarea capabilităţilor NATO de apărare împotriva atacurilor cu rachete balistice;
– aprofundarea cooperării militare în cadrul parteneriatelor strategice, în mod deosebit cu SUA,şi sprijinirea activităţilor diplomatice, informaţionale şi economice pentru promovarea intereselor naţionale;
– participarea la consolidarea profilului României de pol și furnizor de securitate în plan regional și internațional;
– contribuţia la întărirea (sau consolidarea) rezilienţei societăţii româneşti în raport cu schimbările impredictibile ale mediului de securitate;
– dezvoltarea unor iniţiative de cooperare şi parteneriate cu armatele statelor vecine;
– sprijinirea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale care au rol principal în managementul situaţiilor de urgenţă;
– participarea activă în măsurile de combaterea efectelor pandemiei generate de noul coronavirus, de refacere și de creștere a rezilienței sistemului de sănătate național;
– consolidarea cooperării militare în context regional, în spiritul menținerii profilului României de pol de stabilitate regional.

Obiectivele militare naţionale vor urmări următoarele efecte de nivel strategic:

– prevenirea, descurajarea și zădărnicirea acţiunilor agresive la adresa României;
– limitarea duratei sau influenţei unei acţiuni militare ostile de natură să genereze o criză sau o situaţie de instabilitate;
– protecţia populaţiei şi a teritoriului;
– proiecţia capabilităţilor militare pentru participarea în cadrul securităţii naţionale extinse;
– consolidarea credibilităţii strategice a ţării noastre;
– dezvoltarea rezilienței sistemului militar și contribuția la asigurarea rezilienței naționale.