ApărareȘtiri

Care sunt scenariile propuse de Banca Mondială pentru reforma pensiilor militare

Foto: mapn..ro - cursul de Combat Life Saver la baza Bemowo Piskie

Banca Mondială a propus într-un raport a cărui sinteză a fost prezentată de Ministerul Muncii patru scenarii de reformă a pensiilor militare.

  • Primul scenariu se referă la menținerea actualelor prevederi legislative în materie.

Astfel, se ia în considerare  o rată de înlocuire de 65% pentru o formulă de beneficii pentru carieră pe 25 de ani, cu o reducere (sau creştere) de 1% pentru fiecare an de serviciu sub (sau peste) ţinta de 25 de ani şi baza de venit de 6 luni pentru calcul a pensiilor. Include, de asemenea, indexarea anuală a prestaţiilor de 2,8% în 2022, 7,8% în 2023 şi inflaţia decalată de 2 ani, după aceea, urmând regulile actuale de indexare.

În ipoteza că salariile în economie vor creşte mai mult decât inflaţia, este de aşteptat ca adecvarea relativă a beneficiilor să scadă. În timp ce pensia medie brută astăzi reprezintă aproximativ 77% din salariul mediu pe economie, se preconizează că acest raport va scădea la 63% până în 2030 şi va scădea sub 50% până în 2037.

  • Al doilea scenariu privește o perioadă de referință de  12 luni 

Modificarea are un impact modest asupra cheltuielilor cu pensiile şi asupra nivelurilor pensiilor în comparaţie cu scenariul de bază. Cheltuielile totale cu pensiile sunt reduse cu cel mult 2% în perioada de simulare şi rămân la niveluri similare faţă de valoarea de referinţă pe toată perioada de simulare (cu cheltuielile medii pe termen lung de 0,72% PIB).

  •  AL treilea scenariu privește o rată de înlocuire de 45%

Acest scenariu presupune o modificare a formulei, astfel încât rata ţintă de înlocuire să scadă la 45% pentru o carieră de 25 de ani în sistem.

În această variantă s-ar reduce semnificativ cheltuielile cu pensiile şi nivelul beneficiilor. Nivelurile relative ale beneficiilor scad mai rapid în acest scenariu, raportul beneficiilor scăzând sub 60% până în 2032 şi sub 40% până în 2047.

Cu toate acestea, adecvarea beneficiului va scădea substanţial, eliminând potenţial economiile de cheltuieli proiectate.

Ar putea rezulta presiuni sporite de revizuire a salariile militare și în consecință  scenariul nu ar duce la reducerea cheltuielilor pe termen lung.

  • Al patrulea scenariu privește perioada de referinţă la nivelul întregii cariere

Acest scenariu evaluează impactul prelungirii perioadei de referinţă pentru calcularea câştigurilor medii de la perioada curentă de 6 luni la o medie pe întreaga carieră.

Rezultatele acestei eventuale modificări ar fi similare cu rezultatele menţionate pentru scenariul al treilea (rata de înlocuire de 45%). Ca şi în scenariul precedent, cheltuielile cu pensiile scad sub 0,6% din PIB după 2047 şi sub 0,5% după 2068 (cu cheltuielile medii pe termen lung de 0,61% din PIB).