ApărareInterviurile Umbrela StrategicăȘtiri

Baza de calcul a pensiilor militare rămâne neschimbată, conform legislației în vigoare – MApN, pentru Umbrela Strategică

Foto: Arhiva

Ministerul Apărării Naționale a transmis, într-un răspuns la solicitarea Umbrela Strategică privind modificarea bazei de calcul a pensiilor militare, că instituția care administrează domeniul pensiilor militare de stat – Casa de pensii sectorială a MApN – nu deține informații despre o eventuală schimbare/modificare a prevederilor legale folosite pentru stabilirea pensiei militare.

“Potrivit dispozițiilor art.28 alin. (1) din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor îndreptățite. Casa de pensii sectorială a MApN, în calitate de structură care administrează domeniul pensiilor militare de stat, nu deține informații despre o eventuală schimbare/modificare a acestor prevederi legale“, se arată în răspunsul MApN la solicitarea Umbrela Strategică.

În ceea ce privește acțiunea de contestare în instanță de către Casa de pensii sectorială a MApN a controlului Curții de Conturi referitor la procedura de indexare a pensiilor militare, Ministerul Apărării a indicat că pe rolul Curții de Apel București se află un dosar în acest sens, dar până în acest moment nu a fost stabilit un termen de judecată.

“Potrivit prevederilor pct.227 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.155/2014, cu modificările și completările ulterioare, împotriva încheierii emise de comisia de soluționare a contestațiilor prevăzută la pct.213, conducătorul entității verificate poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile calendaristice de la data confirmării de primire a încheierii, în condițiile legii contenciosului administrativ”, arată MApN.

“În acest sens, menționăm faptul că, pe rolul Curții de Apel București – Secția a VIII – a contencios administrativ și fiscal se află Dosarul nr. 4241/2/2020, nefiind stabilit un termen de judecată“, se precizează în răspunsul ministerului.

Mai multe detalii despre controlul Curții de Conturi în urma căruia s-au găsit neconcordanțe în procedura de indexare a pensiilor militare puteți găsi aici.

În legătură cu potențialele efecte ale demersului în instanță a Casei de Pensii sectoriale a MApN asupra stabilirii/indexării pensiilor militare, Ministerul Apărării a răspuns: “Dosarul nr. 4241/2/2020 are ca obiect procesul de actualizare a pensiilor militare de stat la data de 30.06.2017, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (așa cum erau acestea în vigoare la data de 30.06.2017)”.