ApărareȘtiri

Armata caută peste 4000 de soldați și gradați profesioniști

Foto: mapn.ro

Armata a început pe 2 mai o campanie de recrutare în urma căreia speră să selecționeze candidați pentru ocuparea a  4.159 de posturi de soldați/gradați profesionişti. a informat MApN.

În perioada 2 mai – 16 iunie, candidații care optează pentru dobândirea calității de soldat profesionist pot solicita înscrierea în cadrul centrelor militare zonale, județene sau de sector (după caz) pe a căror rază de responsabilitate își au domiciliul.

Calendarul de recrutare și selecție a candidaților este următorul: înscrierea: 2 mai-16 iunie; evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice, interviul: 22 mai-23 iunie; examinarea medicală: 6-30 iunie; termenul final de întocmire a dosarelor: 21 iulie.

Vârsta candidaților trebuie să fie între 18 ani împliniți, la data începerii programului de instruire, și cel mult 45 de ani împliniți, la data finalizării programului de instruire.

Soldații (și gradații) profesioniști (SGP) constituie cel mai numeros corp de personal militar și îndeplinesc funcții de execuție specifice luptătorilor și specialiștilor militari, în cadrul unor microstructuri de tip echipă, echipaj, post de luptă sau grupă/similare.

SGP pot îndeplini și funcții de comandă la nivelul acestor microstructuri. SGP participă nemijlocit la procesul de instrucție individuală și colectivă, asigură exploatarea și întreținerea tehnicii și armamentului din dotare și a infrastructurii de instruire și pot executa misiuni de paza a obiectivelor militare. De asemenea, sunt chemați în orice situație care afectează desfășurarea normală a vieții (calamități, dezastre naturale sau tehnologice etc.).

SGP constituie principala sursă de formare a subofițerilor în activitate și pot fi selecționați la programele de formare a maiștrilor militari în activitate, precum și în vederea participării la cursurile organizate pentru admiterea în învățământul superior sau la cursul de formare a ofițerilor în activitate.