InfrastructurăIT&CȘtiri

ANCOM: Traficul pe rețele va crește cu peste 50% – S-au luat măsuri pentru diminuarea riscurilor de securitate

ANCOM a comunicat că se așteaptă la o creștere de trafic pe rețelele de comunicații de peste 50 la sută față de perioadele obișnuite și că operatorii au luat măsuri pentru diminuarea amenințărilor și riscurilor de securitate a rețelelor și serviciilor.

”Analiza ANCOM a datelor transmise de operatori arată că ne putem aştepta la creșteri de trafic estimate de unii furnizori la peste 50% față de situațiile normale, reprezentând deci o provocare și pentru furnizarea de comunicații electronice”, se spune într-o comunicare  de joi a ANCOM.

În această situație, operatorii au inițiat acțiuni pentru diminuarea amenințărilor și riscurilor de securitate a rețelelor și serviciilor.

”Pentru a asigura continuitatea furnizării serviciilor în cazul creşterii traficului de date, operatorii au monitorizat încărcarea şi nivelul de trafic din reţelele proprii, precum şi alţi parametri de calitate ai rețelei. Operatorii au efectuat un management al riscului şi au identificat o serie de ameninţări şi riscuri posibile, care se referă cel puţin la securitatea serviciilor şi a reţelelor, a aprovizionării cu echipamente comerciale necesare serviciilor de comunicaţii electronice şi au iniţiat acţiuni de evitare sau diminuare a acestor riscuri”, remarcă ANCOM.

ANCOM a explicat cauzele creșterii traficului pe rețelele de comunicații: ”Creşterea traficului vine în contextul implementării tot mai intense a muncii la distanță, a mutării cursurilor școlare și universitare în mediul online şi a unei estimări a creşterii semnificative a componentei de entertainment online. În aceste condiţii, este de așteptat ca serviciile de comunicații electronice cele mai utilizate în aceste cazuri – respectiv serviciile de voce mobilă și serviciile de acces la internet fix și mobil – să cunoască o creștere semnificativă a traficului, iar traficul care în mod obișnuit se derula în interiorul unei rețele private (instituție, agent economic) să se deruleze peste rețeaua publică”.

Până în acest moment ANCOM nu a primit reclamații cu privire la deteriorarea calității serviciului de internet.

ANCOM amintește furnizorilor că ”au obligația de a lua toate măsurile de securitate adecvate pentru a administra riscurile la adresa securității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice astfel încât să asigure un nivel de securitate corespunzător riscului identificat și să prevină sau să minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor şi rețelelor interconectate, conform unei reglementări ANCOM”.

România beneficiază de reţele foarte bune în condiţiile în care 71% (3,7 milioane) din conexiunile de internet fix permit deja viteze foarte mari, de peste 100Mbps, conform ultimului raport de date statistice realizat de ANCOM. De asemenea, la jumătatea anului trecut, 84% din numărul total al conexiunilor la internet mobil în România erau conexiuni de mare viteză (3G – 29% și 4G – 55%).