InfrastructurăIT&CȘtiri

ANCOM și-a făcut planurile pentru 2021

Sursa: ANCOM

Principalele  acțiuni ale ANCOM în 2021 privesc transpunerea în legislaţia secundară a prevederilor Codului european al comunicațiilor electronice şi organizarea licitaţiei de spectru pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor în benzile vizate pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă, stabilită pentru cel de-al doilea trimestru.

De asemenea, planul de acţiuni prevede proiecte legate de implementarea Legii infrastructurii şi revizuirea cadrului legislativ secundar aplicabil pieței serviciilor de comunicații electronice și serviciilor poştale.

Transpunerea Codului Comunicațiilor

ANCOM şi-a propus revizuirea reglementărilor referitoare la regimul de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, la procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, la administrarea și gestionarea resurselor de numerotație, la realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi la stabilirea măsurilor de securitate ce trebuie luate de către furnizori şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra rețelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice.

Administrarea și gestionarea spectrului de frecvențe

Până la finalul primului trimestru al anului viitor, Autoritatea şi-a propus adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă, care implică stabilirea condițiilor de acordare a drepturilor de utilizare și a regulilor de desfășurare a procedurii de selecție.

Această acţiune va fi urmată de desfășurarea propriu-zisă a procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor, stabilită a avea loc în trimestrul al II-lea al anului viitor.

Legea regimului infrastructurii nr. 159/2016

Pentru continuarea implementării prevederilor Legii Infrastructurii, în prima parte a anului următor Autoritatea are în plan stabilirea tarifelor orientative de acces la stâlpii unui operator de rețea, proiectul contribuind la facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.  

Reglementări ale serviciilor de comunicaţii electronice

În afara reglementărilor viitoare ca urmare a transpunerii codului comunicațiilor, ANCOM și-a propus revizuirea pieţei de gros a serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară pentru a reevalua necesitatea impunerii unor măsuri de reglementare, dar și a deciziei privind colectarea datelor statistice în domeniul comunicațiilor electronice și aplicarea acesteia.

Reglementări ale serviciilor poștale

Actualizarea regimului de autorizare generală privind furnizarea serviciilor poștale, evaluarea Strategiei de reglementare în domeniul serviciilor poștale în perioada 2017-2020 și elaborarea Strategiei de reglementare pentru perioada 2021 – 2024 sunt printre principalele proiecte care vizează sectorul serviciilor poștale.